Việc phải sống hằng ngày mà ngày càng nhận thức được con người tồn tại không phải vì nguyên nhân gì đặc biệt càng khiến mình thêm buồn.